088 - 520 0314 SPOED: 010 - 820 2214

Klachtenregeling

Behandelingen van klachten en klachtregeling BO

Klacht

 

Indien Kraamzorg Sara van u een klacht heeft ontvangen, betekent dit, dat u uw klacht niet met onze medewerker heeft kunnen oplossen of dat het probleem op een ander vlak ligt. Kraamzorg Sara behandelt een binnengekomen klacht conform de Klachtenregeling Kraamzorg Sara.

U kunt uw klacht op de volgende manieren t.a.v. de directie indienen:

Ook indien wij een klacht tegenkomen op het evaluatieformulier, zullen wij hierover met u in contact treden.

Interne behandeling van de klacht

In eerste instantie probeert Kraamzorg Sara de klacht samen met u op te lossen. De directie formeert hiervoor een “interne” klachtencommissie. Binnen tien werkdagen na binnenkomst van uw schriftelijke klacht, neemt Kraamzorg Sara uw klacht in behandeling. U ontvangt de klachtenregeling voor cliënten en er wordt binnen tien werkdagen telefonisch contact met u opgenomen om de klacht te bespreken en zo mogelijk samen tot een oplossing te komen. Indien gewenst worden alle betrokkenen gehoord en kan een lid van de commissie ook bij u langskomen voor een persoonlijk gesprek. Indien de klacht naar tevredenheid kan worden opgelost, ontvangt u, ter afronding, een schrijven met de afspraken.

Overdracht aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u de klacht, per e-mail voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris. Desgewenst kan de directie van Kraamzorg Sara deze overdracht voor haar rekening nemen, met inachtneming van de privacywetgeving.
Het e-mailadres van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is: klachtenfunctionaris@kraamzorgsara.nl.

Behandeling van de klacht na overdracht

Na overdracht, neemt de onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht conform de Klachtenregeling Kraamzorg Sara in behandeling. Kraamzorg Sara volgt te allen tijde het advies van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Wij helpen je graag!

Voor meer informatie en voor al je vragen kun je contact met ons opnemen.

088 520 0314

Bel direct

010 820 22 14

Spoed- of bevallingslijn