Bel direct: 088 520 0314

Bevallingslijn: 06-340 629 90

Richtlijnen kraamzorg Sara i.v.m. coronacrisis

Kraamzorg Sara neemt als organisatie extra maatregelen in verband met het coronavirus. Op deze pagina vindt u onze richtlijnen. Zodra er iets verandert op landelijk en regionaal gebied zullen wij deze richtlijnen, waar nodig, aanpassen. Dit doen wij in overleg met onze brancheorganisatie, andere kraamzorgbureaus, ziekenhuizen  en de verloskundigen uit onze regio. Ook hebben wij contact met de GGD en het RIVM. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op onze website te kijken of er updates zijn.

Voor onze medewerkers gelden strenge regels voor wat betreft hun inzetbaarheid. Wij zetten onze kraamverzorgenden niet in als zij symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. Mogelijk leidt dit tot mindere beschikbaarheid van kraamverzorgenden, wij zullen in dat geval de beschikbare uren zo goed als mogelijk verdelen over alle gezinnen die bij ons in zorg zijn.

Wij leveren wel kraamzorg thuis als er geen sprake is van een besmetting bij uzelf, in uw gezin of bij andere inwonenden.

Wij leveren alleen onder hele strikte voorwaarden kraamzorg thuis aan cliënten die besmet zijn met het coronavirus.

Die voorwaarden zijn dat wij:

 • beschikken over voldoende materialen om onszelf te beschermen
 • in uw woning de hygiënerichtlijnen nageleefd worden (wasmachine 60 graden, stromend water, zeep)
 • naast u en uw gezin verder geen personen in huis aanwezig zijn

In dit geval wordt alleen noodzakelijke zorg aan moeder en kind geleverd. Het gaat dan om de noodzakelijke controles bij moeder en kind, het verschonen van het bed en schoonmaken van het toilet.

Wij kunnen geen kraamzorg thuis geven als er bij u of in uw gezin, of bij andere inwonenden, sprake is van een besmetting en wij niet beschikken over voldoende beschermende middelen.

Wij leveren wel partus assistentie bij u thuis als er geen sprake is van een besmetting bij uzelf, in uw gezin of bij andere inwonenden.

Wij leveren alleen onder hele strikte voorwaarden partus assistentie thuis. Deze voorwaarden zijn dat:

 • wij over voldoende beschermende materialen kunnen beschikken.
 • in uw woning de hygiënerichtlijnen nageleefd kunnen worden (stromend water, warm water, zeep, wasmachine 60 graden etc.)
 • er naast u, uw partner, uw gezin en de verloskundige verder geen andere personen in huis aanwezig zijn.
 • er voldoende beschikbare beschermende materialen aanwezig zijn.

Wij leveren geen partus assistentie als er sprake is van een besmetting bij uzelf, in uw gezin of bij andere inwonenden en wij niet kunnen beschikken over voldoende beschermende materialen.

Wij assisteren tot nader bericht niet meer bij de badbevallingen. Dus ook niet in de thuissituatie.

Wij  verzoeken u dringend om het bezoek drastisch te beperken. De regels hiervoor zijn als volgt:

Voor de kraamvisite thuis geldt dat één bezoeker kan worden aangewezen die tijdens de kraamweek op visite mag komen als de kraamverzorgende er is. Hierbij wordt rekening gehouden met de maatregel van de overheid dat maximaal 3 externe bezoekers in huis mogen zijn, waarbij ook de zorgprofessionals meetellen.
Leerlingen & verloskundige vallen ook onder de 3 externe bezoekers.

Ook buiten de uren dat de kraamverzorgende bij u thuis is, raden wij aan om maximaal 3 externe bezoekers in huis te hebben. Wij kunnen dit natuurlijk niet controleren, maar doen een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Het gaat om de gezondheid en veiligheid van u, van uw gezin en van onze medewerkers.

Bij een thuisbevalling mag één extra persoon (naast partner) aanwezig zijn.

Wij houden ons aan strikte hygiënemaatregelen.

 • de kraamverzorgende wast haar handen regelmatig
 • zij hoest en niest in de binnenkant van haar elleboog
 • zij legt de baby in de andere arm dan de elleboog waarin zij niest en wast haar handen tot en met de ellebogen
 • zij gebruikt papieren zakdoekjes en werpt deze na gebruik weg
 • zij zit niet aan haar gezicht (ogen, mond, neus)
 • zij past altijd handhygiëne toe vóór zij iets eet of eten bereidt (ook voor tussendoortjes) en nadat zij deurklinken en/of trapleuningen heeft aangeraakt
 • zij schudt geen handen
 • als de kraamverzorgende een baby op haar arm neemt, gebruikt zij een omslagdoek. Zij verschoont de omslagdoek meteen na het dragen van de baby

Onze kraamverzorgenden dragen tijdens de zorg handschoenen.
In verband met het coronavirus gelden er aangescherpte hygiëne maatregelen

Aangescherpte maatregelen kraamzorg thuis

De kraamverzorgende wast bij binnenkomst in uw gezin eerst haar handen en trekt dan direct handschoenen aan. Zij houdt deze handschoenen aan zolang zij in uw gezin aanwezig is. De kraamverzorgende wast na iedere handeling haar handen, hierbij houdt zij haar handschoenen aan.

Wij vragen bij iedere cliënt die bij ons in zorg komt:

Of u en/of uw gezin

 • onlangs in een risicogebied bent geweest
 • verkoudheidsklachten heeft (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid)
 • een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger heeft

Is het antwoord op deze vragen positief, dan zullen wij u vragen telefonisch contact op te nemen met de GGD. De GGD geeft dan verdere instructies af voor u en voor onze zorg.

Is het antwoord op deze vragen negatief, dan geven wij gewoon kraamzorg.

Het is in principe mogelijk dat uw gezin tijdens de zorg symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus.

Het gaat dan om de volgende symptomen bij u, uw kind en/of uw gezin:

 • verkoudheidsklachten
 • hoesten of benauwdheid
 • een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger

Wij nemen dan contact op met de GGD en volgen het advies en de instructies van de GGD. Het gaat om de gezondheid en veiligheid van u, van uw gezin en van onze medewerkers.

Minister van VWS heeft het nieuwe coronavirus aangemerkt als A-ziekte. Dit houdt in dat zorgprofessionals een directe meldingsplicht hebben: als ze vermoeden dat een patiënt besmet is, moeten ze dat meteen doorgeven aan de GGD.

Meer informatie over de meldingsplicht is te vinden op de website van het RIVM.

Onze kraamverzorgenden mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen tussen hun eigen huis en uw huisadres. Zij komen met alternatief vervoer.

Onze kraamverzorgenden mogen niet meer reizen in uniform. Ze hebben hun eigen kleren (burger) aan tussen hun eigen huis en uw huisadres. Bij u thuis verkleedt de kraamverzorgende zich in uniform. Ook bij vertrek wisselt zij weer van kleding. Dit is ook voor de thuis veiligheid van uw kraamverzorgende.

De zorgconsulent komt langs voor een thuis-intake. Zij zal u bellen om een afspraak te maken. Tijdens de intake kan zij een mondkapje dragen.

Mochten de regels aangescherpt worden dan zal onze zorgconsulentniet meer langskomen voor een thuis-intake. De zorgconsulent zal op het geplande tijdstip bellen. De zorgconsulent zal met u overleggen of u dit gesprek telefonisch wilt voeren of via whatsapp/videobellen/facetime.

Het gesprek zal ongeveer net zo lang duren als het oorspronkelijk geplande huisbezoek.

Inzet leerling kraamverzorgende.

Wij zetten alleen in overleg met de cliënt en onder de volgende voorwaarden een leerling-kraamverzorgende in:

Tijdens de kraamzorg:

 • De werkbegeleider en de leerling hebben geen klachten ten tijde van de inzet.
 • De Kraamvrouw en leden van het gezin zijn klachtenvrij.
 • De behuizing is zodanig dat er voldoende bewegingsruimte/vrije ruimte is.
 • Bij voorkeur betreft de inzet een gezin met een 1e kind. Bij een gezin met meerdere kinderen is het gewenst dat deze kinderen zoveel mogelijk naar school/de opvang gaan.
 • Noodzakelijke controles/begeleiding/verzorging van moeder en kind, welke binnen 1,5 meter plaatsvinden, wordt door 1 verzorgende uitgevoerd

Bij de partusassistentie:

 • De werkbegeleider en de leerling hebben geen klachten ten tijde van de inzet.
 • De Kraamvrouw en leden van het gezin zijn klachtenvrij.
 • In de ruimte waar de partusassistentie plaatsvindt is de mogelijkheid dat de leerling 1,5  meter afstand kan bewaren
 • Er is geen leerling-verloskunde aanwezig.